Bericht:

12:35 04-04-2012
Jan Waarheid
U kunt er gid op innemen dat de Drie-eenheid geen Bijbelse gronden heeft.
Zie www.3-1heid.nl
14:36 01-01-2011
Lana + Nico de Leeuw
Jan en Loes, wij wensen jullie een Gelukkig Nieuwjaar met veel voorspoed en veel geluk! Wij hopen dat de gemeente Urk nu eindelijk eens van de pot komt en jullie fatsoenlijk en met respect gaat behandelen. Met hartelijke groeten van Lana en Nico de Leeuw, Hoogland
11:20 28-10-2010
J+K Pasterkamp
Lieve Jan en Loes,

Wij wensen jullie heel veel sterkte en hopen dat er een goede oplossing komt.
Wij staan achter jullie en bidden voor deze situatie.

Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe.

Klaas en Janny Pasterkamp
Putten
19:41 20-10-2010
Ad van Rooij
Loes en Jan
Ondanks alles wat mij en mijn gezin is aangedaan, blijf ik jullie steunen

Veel Sterkte
Ad van Rooij
07:44 19-10-2010
Gretha Muller
Beste Jan en Loes,

Dit is niet te geloven, ik lees net het hele verhaal. Ik vraag mij af wat gaat er in die mensen om!!!
Ik hoop dat ze nog tot inkeer komen.

Ik wens jullie heel veel sterkte.

Groetjes Gretha
 
Ad
17:04 14-10-2010
Jan Koopman
Hallo Jan en loes
We hopen dat deze langdurige strijd nog vol te houden is voor jullie.
Groetjes uit Dronten
Jan en Greet
14:01 28-02-2010
Gerrit Pasterkamp
Daar het hele gebeuren zich afspeeld rond mijn geboortehuis; wijk 8-11, volgen wij het drama met meer dan gewone belangstelling. Wij kennen de situatie en de omgeving.
Daarom mis ik op het lijstje Memento mori de naam van mijn vader, die 15 februari 1980 overleden is aan maag en slokdarmkanker.

Mijn ouders hebben vanaf de vestiging van Bor er naast gewoond op nummer 11.

In die periode woonden wij niet op Urk, maar de klachten over stankoverlast waren ons natuurlijk bekend.

Als wij bij mijn ouders op bezoek waren, dan was de geur van de wasserij duidelijk te ruiken!
Onder de vloer van de woning wijk 8-11 was altijd een plas grondwater, die dus in die tijd zwaar verontreinigt is geweest, en nog wel zal zijn…
Mijn vader had in die tijd een groententuintje, dat besproeid werd met een pomp die het water onder het huis haalde. De gevolgen zijn nu duidelijk geworden.
Wij zijn er van overtuigd dat de oorzaak van de maag- en slokdarmkanker van mijn vader dit water is en de gifdampen waar ze in die periode door omgeven waren.

Jan Pasterkamp – wijk 8 no 11 - maag en slokdarmkanker- overl. 15 febr. 1980

Aan de overkant woonde mijn zwager Albert Brouwer; wijk 7-97.
Overleden op 60 jarige leeftijd aan de ziekte van Hodgkin (lympheklierkanker)
Oorzaak nu wel bekend. Overleden: 16 november 1993.
Opmerkelijk is dat er in IEDER huis rond de gifgrond iemand overleden is aan kanker!
Daar moet de overheid toch wakker van worden...

Gerrit Pasterkamp
Geantwoord op: 14:35 28-02-2010

Beste Gerrit,
Helaas moet ik zeggen dat hetgeen waar wij nu al weer ruim 6 jaar voor vechten en al ruim 10 jaar bekend is, nogmaals wordt bevestigd door jouw verhaal. Wij hebben met financiële hulp van een vriend gelukkig de gevaren zône kunnen ontvluchten en wonen nu al weer vijf en een half jaar in een caravan aan de Gammels, waar we binnen 6 weken moeten verkassen (zonder zekerheid van een woning) omdat onze gemeente de groenstrook waar wij staan aan de Gammels heeft verkocht aan een kerkgenoodschap. Je begrijpt dat ons vertrouwen in de lokale overheid inmiddels is gezakt naar een minimum en we hopen dat we op tijd een oplossing krijgen aangereikt zodat we eindelijk weer normaal kunnen leven!
Nogmaals bedankt voor je bijdrage en hierbij nodig ik elke betrokken lezer uit om dit soort ervaring ook in ons gastenboek te plaatsen.
Mvg,
Jan & Loes Pasterkamp

10:41 18-02-2010
jonnie and nadja
Wij blijven bidden voor jullie ,God slaapt niet.
Geantwoord op: 13:12 21-02-2010

Dank je Jonnie en Nadja, maar met alleen bidden kom je er niet. We zijn nog steeds druk in de weer. Recent heeft een landelijke partij zich ons lot aangetrokken en deze is bezig met het stellen van vragen aan de lokale- en provinciale politiek en het daarop informeren van haar jurist om mogelijke strafrechtelijke stappen te gaan ondernemen tegen de gemeente Urk als eerste en daarna de provincie Flevoland. Ik zou zeggen: blijf onze Website bekijken over de vorderingen.
Mvg,
Jan & Loes

09:28 19-11-2009
jullie vrienden
Lieve mensen, het zesde jaar van onzekerheid gaat in, met een periode van bestralingen voor jou jan, net gepasseerd. Als ik aan jullie probleem denk, dan voel ik machteloosheid. als je alles op een rij zet van Lubbert (kanker), Jaqeliene (kanker), Laura (kanker), kinderloosheid bij jullie gezin en als klap op de vuurpeil, Jan kanker !!!! Weet je dat er mensen bestaan, die niet geloven dat jullie op gifgrond zitten! Soms moet je mensen zelf na laten denken. zet je huis te koop, en jullie probleem word grondig besproken. Mischien worden jullie dan wel verdacht, van moord met bedachte rade! Wij steunen jullie xx kis emmik
Geantwoord op: 13:24 21-02-2010

Beste vrienden,
Inderdaad, als je ziet hoe de Kanker in en rond ons huis heeft rondgewaard dan bekruipt je een kil gevoel. Onbegrijpelijk dat onze overheden er zo luchtig overheen stappen. Zoals je al schreef heb ik ook een flinke tumor aan m'n Hypofyse gehad, die inmiddels al weer zo'n vijf jaar geleden goed is verwijderd. Hij bleef in 2009 weer aan te groeien waardoor in de zomer van 2009 een bestraling noodzakelijk was (25x elke dag naar Amsterdam). De laatste onderzoeken gaven aan dat de groei is gestopt maar door het bestralen zijn er nog meer functies van de Hypofyse/schildklier uitgevallen wat nu weer met dagelijkse injecties wordt opgevangen. Het is niet te hopen dat ik ooit op een onbewoond eiland aanspoel, maar voor de rest gaat alles redelijk. Eigenlijk heb ik niets te klagen.
Mvg,
Jan & Loes

17:31 17-11-2009
Nadja Orlina
Lieve Jan en Loes,
Ik weet al jaren van de problematiek waar jullie in zitten. Het verontrust mij dat er nog steeds geen gehoor aan wordt gegeven en dat er geen passende oplossing wordt aangedragen. Het verbaast me bovendien dat de plaatselijke autoriteiten hun "kop in het zand steken" en de ernst van de situatie ontkennen.
22:06 12-12-2007
cyncriticus
Ik heb de uitspraak net gelezen en de belangrijkste conclusie die ik er uit trek is dat onvoldoende gebruik is gemaakt van de mogellijkheid zienswijzen in te dienen. In alle redelijkheid zou ik overgaan tot een verzoek voor een modelmatige benadering van het resultaat van de tijdelijke beveiligingsmaatregel. Uit het onderzoek uitgevoerd in uw opdracht is in de veenlaag onder uw pand een bepaalde vracht verontreiniging aangetroffen. Dat betekent nalevering ook naar de kruipruimte en mogelijk naar de binnenlucht. De tijdelijke beveiligingsmaatregel moet voldoende robuust zijn om actuele humane risico's tegen te gaan.
Overigens een tijdelijke beveiligingsmaatregel is bedoeld humane risico's tegen te gaan totdat een sanering wordt uitgevoerd, waarmee de humane risico's worden weggenomen. Als een sanering is uitgevoerd, dan is de tijdelijke beveiligingsmaatregel ook niet meer nodig. Als de tijdelijke beveiligingsmaatregel in stand wordt gehouden na de sanering dan is er geen sprake meer van een tijdelijke beveiligingsmaatregel, maar van nazorg.
Ik raad u af een gode advocaat in de arm te nemen. Ik ben het met u eens dat de sanering op een betere manier verricht kan worden, daarbij is uw medewerking nodig. Overigens betaalt niet de gemeente deze sanering, maar de Provincie Flevoland.
Geantwoord op: 13:30 21-02-2010

Beste Cyncriticus,
Inmiddels hebben wij zo ongeveer alle bestuursrechtelijke wegen bewandeld van ombudsman tot raad van state, wat uiteindelijk dankzij de halsstarrige houding van de lokale- en provinciale overheden, tot op heden niets heeft opgeleverd, anders dan het vertragen/stilleggen van de sanering.
Inmiddels hebben we besloten om het strafrechtelijk te gaan aanpakken. Onbegrijpelijk dat het bestuursrecht deze overheden niet durft aan te pakken met hun gelieg en bedrieg. Een landelijke partij heeft zich nu ingezet voor ons probleem (www.partijvoorgerechtigheid.nl) en haar jurist die gespecialiseerd is in milieuproblemen. We vechten voorlopig nog even door en we hebben goede hoop in deze nieuwe aanpak.
Mvg,
Jan & Loes

16:27 12-12-2007
cyncriticus
12-12-2007
URK/DEN HAAG - Provincie Flevoland en Urk hoeven de vervuilde grond in Wijk 8 op Urk niet af te laten graven. De bodem is vervuild door de vroegere aanwezigheid van een chemische wasserij (De Stentor, 12 december).

Maar reinigen van de grond is voldoende: afgraven hoeft niet, oordeelt de Raad van State.

Urkers Loes en Jan Pasterkamp hadden gevraagd om afgraven van de grond. Ze hebben geen vertrouwen in het schoonmaken ervan.

Hoe zit 't met de uitspraak?
Geantwoord op: 18:02 12-12-2007

Beste syncriticus,
Ik lees net de uitspraak op www.raadvanstate.nl en ben natuurlijk geschokt. Eerlijkheidshalve moet ik bekken dat ik al min-of-meer hierop had gerekend. Hoe kan een hogere overheid een lagere afstraffen? Het is per slot van rekening dezelfde familie. Uiteraard gaan we door met ons gevecht tegen dit onrecht. Stom genoeg staat ons huis op een erg ongelukkige bodemstructuur, waardoor gehele sanering extra duur zou uitvallen. Helaas is onze gemeente sinds een jaar een artikel 12 gemeente (gemeente waarvan de vrijheid om financiële beslissingen te nemen is ingeperkt door de rijksoverheid. In ruil voor financiële hulp wordt de gemeente gedwongen begrotingstekorten weg te werken. Voor grotere uitgaven moet de gemeente toestemming aan het Rijk vragen).
En dit alles resulteert dat er goedkoop over onze rug gesaneerd moet worden, ongeacht de gevaren.
Ik ben bang dat ons nu niets anders rest dan een goede advocaat en de burger rechtbank.

15:28 28-03-2006
Cyncriticus
Ook even gekeken naar verkorte weergave van de rapportage Wematech.
Oppervlakkig gezien lijkt het mee te vallen. Het advies van Wematech om de resultaten te bespreken met of over te leggen aan het bevoegd gezag daar schiet je natuurlijk niet mee op. De resultaten kunnen reden zijn om er voor te kiezen de veenlaag of af te graven of te isoleren. Het onderzoekje geeft gewoon aan dat daar toch een bepaalde vracht in zit.
Overigens is het altijd goed om met een voorstel aan te komen bij bevoegd gezag. Slechts het aanleveren van gegevens daar schiet je niet mee op. Wematech geeft in haar rapportage aan dat zij de gegevens heeft gebruikt van het voorgaande onderzoek. Dus ook het saneringsplan. Ze hadden natuurlijk op basis van hun onderzoek ook iets kunnen adviseren met betrekking tot de voorgestelde saneringsaanpak.?
19:53 09-01-2006
Henk Polie
Geachte meneer en mevrouw Pasterkamp,

Bij deze wilde ik u er op attent maken dat ik via de Video-film ook nog al wat geimpregneerd hout heb zien staan. Heeft u er ooit wel eens bij stil gestaan dat daar ook verschikkelijk veel arseen in kan zitten en in de loop der jaren ook uitloogd in de grond, wat ook zeer kankerverwekkend kan zijn. Het lijkt mij dan ook zeer verstandig om daar bij het volgende onderzoek ook naar te laten meten.

Daar dit door de meeste Mensen over het hoofd wordt gezien.

Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de http://www.biomassa.polie.nl WebSite en tevens ook naar de http://www.video.polie.nl Site die vol staat met Milieu vervuilde Video's.

Vriendelijke groet,

Henk Polie
07:19 03-01-2006
M. Bos
Geachte meneer en mevrouw Pasterkamp,

Ook wij kampen met bodemverontreiniging hier in Lelystad. Het betreft 200 houten huizen die gewolmaniseerde houten buitengevels hebben die nog steeds na 20 jaar uitlogen (arseen en chroom VI, beide kankerverwekkend). Wij komen soortgelijke dingen tegen als bij u.Ook bij ons wordt de zaak gebagatelliseerd.
Ook wij hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij het geheel.
Zie over onze zaak www.wolmanzouten.nl
Deze loopt nog maar binnenkort valt de beslissing van de provincie Flevoland.
Veel succes en sterkte bij jullie strijd.

Vriendelijke groet,

Miep Bos
Berichten: 1 t/m 15 van de 17.
Aantal pagina's: 2
[1] 2Ouder